•  
  •  
  •  
  •  

CİHANTEFMAD Teknolji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi; teknoloji, mühendislik ve doğa bilimlerindeki son gelişmeleri bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Dergi, bu üç temel alandaki deneysel ve kuramsal çalışmaları kendisine konu edinir.

CİHANTEFMAD Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında yapılan özgün çalışmaları yayımlayan, mevcut bilimsel literatürü geliştirerek akademik çevrelere sunan, saygın, bilimsel bir dergi olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış araştırma makalelerine ve eser tanıtma yazılarına yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir.

CİHANTEFMAD yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Basılı olmasının yanı sıra açık erişimli bir dergidir.

CİHANTEFMAD gönderilen yazıların, yayımlanacağı alana katkı sağlaması, özgün olması ve daha önce başka bir yerde yayımlanmaması yahut yayımlanmak üzere kabul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmamış sözlü bildirilerin dergide yayımlanması için bilimsel faaliyetin tamamlanışının üzerinden en az 3 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Dergi Hakkında

CİHANTEFMAD Teknolji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi; teknoloji, mühendislik ve doğa bilimlerindeki son gelişmeleri bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Dergi, bu üç temel alandaki deneysel ve kuramsal çalışmaları kendisine konu edinir.

CİHANTEFMAD Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında yapılan özgün çalışmaları yayımlayan, mevcut bilimsel literatürü geliştirerek akademik çevrelere sunan, saygın, bilimsel bir dergi olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış araştırma makalelerine ve eser tanıtma yazılarına yer veren, uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimizin her sayısı basılı ve e-dergi formatında yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergimizin;

ISSN numarası 2822-2342

e-ISSN numarası 2822-356X 

Dergimizde yayınlanacak her makale doi numarası ile etiketlenir.

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2022)
					Cilt 1 Sayı 1 (2022) Gör

Başlarken…

Medeniyetlerin ortak kesişim alanları, bilimsel/ilmî bilgi pratiklerinden hareket etmesidir. Görkemli bir tefekkür alanının maziden beslendiği kaynak, âtiye bırakacağı kaynağın bilimsel sorumluluğunu inşa edicilerin üzerine yükler. Hilmi Ziya Ülken’in Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eserinde topyekûn bir bilimsel uyanıştan bahsetmesi, medeniyet kurucu dinamikler için yayın faaliyetinin ne kadar kıymetli olduğuna dair temel fikirleri gözler önüne serer. Bu faaliyet, insana (okuma) yazma ve anlatma yeteneğinin hediye edildiği ilk ontolojik yaratım anlarından beri sözün yükseltilmesi ve evrensel insana katkısı için sanata, retoriğe, dile, matematiğe, kimya ve fiziğe başka türlü söylemek gerekirse evrensel insan gerçeğine hediye edilmiş ilmî sorumluluğun ve problem üretme/çoğaltma/ortaya atma çabasının insani ve medeni vazifesidir. Bu bağlamda Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin fikir dergisi olan CihannümaDergi’ye ek olarak lüzumuna binaen bilim dünyasının faaliyet alanına katkı sağlayabilmesi bakımından Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi ve Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi adında bilimsel, hakemli uluslararası iki kardeş dergiyi yayın dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki derginin de uzun soluklu ve tartışmasız bir bilimsel nitelikte olması için çaba harcayan ve ayrıca ilgi ve heyecanla karşılayan akademik dünyaya hasbi minnettarlığımızı sunmak isteriz. Her türlü manifestonun her türlü gayretle yepyeni dünyalar kurması temennisiyle; Merhaba.

Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU

Ankara, 2022 

Yayınlanmış: 2022-03-30
Tüm Sayıları Göster