Arşiv

 • Cilt 1 Sayı 1 (2022)

  Başlarken…

  Medeniyetlerin ortak kesişim alanları, bilimsel/ilmî bilgi pratiklerinden hareket etmesidir. Görkemli bir tefekkür alanının maziden beslendiği kaynak, âtiye bırakacağı kaynağın bilimsel sorumluluğunu inşa edicilerin üzerine yükler. Hilmi Ziya Ülken’in Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eserinde topyekûn bir bilimsel uyanıştan bahsetmesi, medeniyet kurucu dinamikler için yayın faaliyetinin ne kadar kıymetli olduğuna dair temel fikirleri gözler önüne serer. Bu faaliyet, insana (okuma) yazma ve anlatma yeteneğinin hediye edildiği ilk ontolojik yaratım anlarından beri sözün yükseltilmesi ve evrensel insana katkısı için sanata, retoriğe, dile, matematiğe, kimya ve fiziğe başka türlü söylemek gerekirse evrensel insan gerçeğine hediye edilmiş ilmî sorumluluğun ve problem üretme/çoğaltma/ortaya atma çabasının insani ve medeni vazifesidir. Bu bağlamda Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin fikir dergisi olan CihannümaDergi’ye ek olarak lüzumuna binaen bilim dünyasının faaliyet alanına katkı sağlayabilmesi bakımından Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi ve Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi adında bilimsel, hakemli uluslararası iki kardeş dergiyi yayın dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki derginin de uzun soluklu ve tartışmasız bir bilimsel nitelikte olması için çaba harcayan ve ayrıca ilgi ve heyecanla karşılayan akademik dünyaya hasbi minnettarlığımızı sunmak isteriz. Her türlü manifestonun her türlü gayretle yepyeni dünyalar kurması temennisiyle; Merhaba.

  Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU

  Ankara, 2022 

 • Cilt: 1 - Sayı: 2 - Aralık 2022

  Yeni Bir Başlangıç...

  Gelecek, bir bahçe gibi, bilim ile yeşerir. Bilgi ile donanmış zihinler, ufuklara yelken açar, her biri bir öğreti, bir yaşam dersi anlatır ve bu okyanusta yüzen her bir gemi, her kelime bir düşünce köprüsü olup güç verir ve ışığını tüm yollara saçar, aydınlık gelecekler için yol gösterir. Akademik dergiler, genel olarak, bilim dünyasında bilginin üretilmesi, paylaşılması, eleştirilmesi ve geliştirilmesi için kritik bir rol oynar. Bu dergiler, bilimsel topluluğun etkileşimini artırarak daha güçlü ve sağlam bilimsel temeller oluşturmanın yanı sıra, toplumun geneline bilgi akışını sağlarlar. Bilimsel araştırmaların yayımlandığı ve paylaşıldığı önemli kaynaklardır. Bu dergiler, bilim dünyasında bilgiyi yayma, paylaşma ve eleştirme süreçlerine katkıda bulunurlar. Her bir sayısı yeni bir başlangıç olan Cihannüma Teknoloji, Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi (CİHANTEFMAD) Dergisinin ikinci sayısında sırasıyla Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Kimya ve Elektrik Elektronik Mühendisliği olmak üzere 4 farklı alanda araştırma makalesi bulunmaktadır. Birinci çalışmada, bir PV*SOL simülasyon programı aracılığı ile kurulması istenilen GES’in ilk yatırım maliyeti ve kaç yıl içerisinde kendini amorti edebileceği ekonomik açıdan araştırılmış; ikinci çalışmada, hızlı ıslah teknolojisinin buğdayda kısa sürede araştırma materyali geliştirmek için etkin olarak kullanılabileceği gösterilmiş; üçüncü çalışmada, tekstil endüstrisinde boyar madde olarak yüksek oranda kullanılan Remazol blue maddesinin sucul ortamdan giderimi incelenmiştir. Son çalışma ise X bantta çalışan ve birden fazla bant geçiren filtre özelliği gösteren “Frekans Seçici Yüzey” tasarımını içermektedir. Değerli katkılarından dolayı dergimize çalışma gönderen tüm yazarlarımıza teşekkür eder, dergimizin çıkacak diğer sayıları için yeni çalışmalarınızı bekleriz.

  Editör

  Doç. Dr. Kadri Doğan