Editör Kurulu

Editor
Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Yardımcı Editörler & Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Adnan ÇALIK Makine Mühendisi adnancalik@isparta.edu.tr
Prof. Dr. Bayram Ali ERSOY Matematik ersoya@yildiz.edu.tr
Prof. Dr. Doğan KARADAĞ Çevre Mühendisi dkaradag@yildiz.edu.tr
Prof. Dr. Erol KAM Fizik erolkam@yildiz.edu.tr
Doç. Dr. Abid BALİN Endüstri Mühendisi  abitbalin@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Zeki Ünal YÜMÜN Jeoloji Mühendisi zyumun@nku.edu.tr
Doç. Dr. Yaşar KAHRAMAN  Makine Mühendisi kahraman@sakarya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif KAYA  Kimya Mühendisi marifkaya@yalova.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNEŞ Gemi Mühendisi ugunes@yildiz.edu.tr