Etik İlkeler

CİHANTEFMAD’ta yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin özgün ve akademik etiğe uygun olması beklenir.

Yazarlar; intihal (plagiarism) başta olmak üzere çoklu yayın (duplication), uydurmacılık (fabrication), dilimleme (salamization), hediye yazarlık, hayalet yazarlık, kaynakların taraflı seçimi gibi akademik etik ihlallerinden uzak durmakla mükelleftirler. Yazarlar, makalelerinin intihalden arınık olduğunu iThenticate programı ile belgelemeli ve benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermelidir. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

CİHANTEFMAD’a gönderilen çalışmaları destekleyen kuruluşların, finansal kaynakların Teşekkür kısmında beyan edilmesi şarttır. İnsanlarla yapılan sosyal deney ve anket uygulamalarında kişilerin rızası esastır. Rızanın alınamayacağı durumlarda ilgilinin bağlı olduğu kurum / kuruluşlardan etik beyan onayı almaları ve bunu çalışmalarıyla birlikte ibraz etmeleri gerekir.

Çalışmanın CİHANTEFMAD’a sunulmasıyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Bir yazar CİHANTEFMAD’ta yayımlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek / düzeltmek için editörle işbirliği yapmakla mükelleftir.

CİHANTEFMAD’ta yayımlanan bilimsel çalışmaların yazarları; çalışmalarındaki bütün bilgileri etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde ettiklerini, kendilerine ait olmayan her türlü ifade, bilgi ve bulguların kaynaklarına eksiksiz atıfta bulunduklarını kabul etmiş sayılırlar. Akademik etik kurallarının göz ardı edilmesi sonucu ortaya çıkabilecek her türlü ihlalde, kanuni sorumluluk bütünüyle yazara aittir.

CİHANTEFMAD; editörleri, kurul üyeleri, hakemleri ve yazarlarının her türlü akademik faaliyetlerinde COPE (Committee on Publication Ethics / Yayın Etiği Komitesi) tarafından belirlenen ölçütlerin esas alınmasını tavsiye etmektedir. (bkz. https://publicationethics.org/)