Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterimi

Yazım Kuralları

Gönderilen çalışmalarda sayfa numarası bulunmamalıdır. Başlıklar, öz, anahtar kelimeler, İngilizce özet dâhil olmak üzere makale uzunluğu 7.000 (yedi bin) kelime sınırlılığını aşmamalıdır.

Gönderilen çalışmalar Makale Şablonuna uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Başlık

Makalenin içeriğiyle uyumlu, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde  ve koyu karakterle 14 punto ile yazılmalıdır. Türkçe başlığın hemen altında normal karakterle, 12 punto büyüklüğünde ve italik olacak şekilde İngilizce başlık yazılmalıdır.

Yazar ad(ları) ve adres(leri)

Makale dosyasında yazara ilişkin bilgiler yer almamalıdır. Bu bilgiler makale ile birlikte yüklenen “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ve Etik Beyan Formunda” ilgili başlıklarda verilmelidir.

Öz

Makalenin başında, araştırma konusunun özünü yansıtan nitelikte, en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe öz bulunmalıdır. Özün hemen altında makale ile doğrudan ilişkili en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimelerin altında Öz ve Anahtar kelimelerin İngilizce çevirileri bulunmalıdır.

Bölüm Başlıkları

Birinci Seviye Başlıklar: 11 Punto, Kalın, tüm karakterler büyük ve Otomatik Numaralandırma Kullanılmamalı, Önce 12nk Sonra 6nk Boşluk Bırakılmalıdır. Birinci seviye başlıklar için Makale Şablondaki Heading 1 stili kullanılabilir.

İkinci Seviye Başlıklar: 10 Punto, Kalın, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ve Otomatik Numaralandırma Kullanılmamalı, Önce 6nk Sonra 6nk Boşluk Bırakılmalıdır. İkinci seviye başlıklar için Makale Şablonundaki Heading 2 stili kullanılabilir.

Üçüncü Seviye Başlıklar: 10 Punto, Kalın, İtalik, Sadece ilk harf büyük ve otomatik numaralandırma kullanılmamalı, önce 6nk sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır, 0,5 cm içeriden başlamalıdır. Üçüncü seviye başlıklar için Makale Şablonundaki Heading 3 stili kullanılabilir.

Ana Metin

A4 boyutunda (16,5 x 24,7 cm) ile ölçeklendirilmiş sayfa boyutunda, sağ, sol, alt ve üst kenar boşlukları 2,5 cm verilmiş düzende, mutlaka MS Word programında Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto, tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraf aralıkları önce ve sonra 6 nk ile ayarlanmalı, paragraf girintileri soldan 0.5 cm içeriden yapılmalı ve metin “iki yana yasla” komutu ile hizalanmalıdır. Metinde font kullanımının gerektiği durumlarda font dosyası ayrıca iletilmelidir.

Tablo, Fotoğraf, Grafik

Yazar, tablo, fotoğraf, grafik vb. gibi malzemeleri bilimsellik ölçütlerine uygun şekilde metin içinde kullanabilir. Ancak bu başvurularda otomatik işlem komutları verilmemelidir. Tablolar olabildiğince sade olmalı ve yalnızca gerekli bilgileri içermelidir. Tablo içindeki yazı ve karakterler 10 punto ile yazılmalıdır (Gerektiğinde 9 punto ile yazılabilir). Kullanılan fotoğrafların çözünürlüğü yüksek olmalı, metinle doğrudan ilişkili değilse “EKLER” başlığı altında yer almalıdır.

Yazar Katkıları

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları Makale Şablonunda belirtilen kısımda detaylı olarak açıklanmalıdır.

Çıkar Çatışması

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. Çıkar çatışması teşkil edebilecek bir durum yoksa "Yazarlar tarafından çıkar çatışmasının olmadığı rapor edilmiştir." ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. 

Fonlama

Çalışma için fon alındıysa destekleyen kuruluş ve proje numarası belirtilmelidir. Fon alınmadıysa "Herhangi bir fon desteği alınmamıştır." ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.  

Etik Bildirim

Çalışma için etik kurul izni gerekmiyorsa etik kurul izni gerekmediği, çalışmada belirtilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) hem çalışmanın yöntem bölümünde hem de Etik Bildirim kısmında verilmelidir. 

Not

Makale ile ilgili olarak ek bilgilerin (konferans bilgisi, tezden türetilmesi vb.) not kısmında belirtilmesi gerekmektedir. Bu kısımda destek veya teşekkür beyanı da bulunabilir. 

 

Kaynak Gösterimi

CİHANTEFMAD APA atıf sisteminin 7. sürümünün yazım kurallarını uygulamaktadır. Makalede atıf yapılan tüm eserler “KAYNAKLAR” başlığı altında yazarların soyad sırasına göre sıralanmalıdır. Atıf yapılmayan bir eser bu başlık altında bulunmamalıdır. Kaynaklar, tek satır aralığı ile 10 punto büyüklüğünde (Asılı - 1 cm.) yazılmalıdır.

Tek yazarlı kitap:

Gülcü, A.(2016), Windows 8 İşletim Sisteminde Sık Kullanılan Uygulamalar (Donatılar) İşletim Sistemleri, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum.

İki yazarlı kitap:

Gülcü A. , Alan M. A. (2003). Bilgisayarın Temelleri ve İnternet Rehberi. Detay Yayıncılık. 

Kitap bölümü:

Karakaya, V. (2018). "Matematik Öğretimi ve Bilimsel Düşünce İlişkisi", Türkiye'de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, s. 21-24, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.

Tek yazarlı makale:

Karakaya, V. (2021). “On Modeling of the Mathematical Objects from the Philosophy of Mathematics", Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 11 (3): 1143-1155. 

İki yazarlı makale:

Şimşek, N. & Karakaya, V., (2008). Structure and some geometric properties of generalized Cesaro sequence space”, International Journal of Contemp. Math. Sciences, 3(8), 389 –399.

Editörlü kitap:

Gülcü, A. (2016). İşletim Sisteminde Dosya/Klasör Yapısı Ve Yönetimi , İşletim sistemleri, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum.

Çeviri kitap:

Ersoy B. A. Vd. (2012). Thomas Calculus, (12. Baskı) (George B. Thomas, Maurice D. Weir- Hass) .Pearson yayınları.

Tez:

Simsek, N. (1996). Reel değerli fonksiyonlar için bazı süreklilik türleri, (Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi), Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Alıntı ve göndermeler:

40 kelimeden uzun doğrudan alıntılar 2 cm içeriden başlanarak blok alıntı şeklinde verilir ve tırnak işareti kullanılmaz. Yalnızca açıklama ihtiyacı duyulduğunda dipnot kullanılmalı ve otomatik numaralandırmaya başvurulmalıdır. Bunun haricinde mümkün olduğunca dipnot kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Örnek:

Mordeson said that:

There are four major sources from which group theory evolved, namely, classical algebra, number theory, geometry, and analysis. Classical algebra originated in 1770 with J. L. Lagrange’s work on polynomial equations. His work appeared in a memoir entitled, “Réflexions sur la résolution algébrique des équations.” C. F. Gauss is considered the originator of number theory with his work,“Disquistiones Arithmeticae,” which was published in 1801. (s45)

40 kelimeden az alıntılar ise tırnak içinde gösterilmelidir. Yazarın soyadı verildikten sonra parantez içinde eserin basım yılı gösterilmeli ve alıntının sonunda parantez içinde sayfa numarası bildirilmelidir.

Örnek:

C.F. Gauss ile ilgili olarak J.N. Mordeson(2007) .” C. F. Gauss is considered the originator of number theory with his work,“Disquistiones Arithmeticae,” which was published in 1801” demiştir. (s. 45)

Yorumlama (paraphrasing) yapıldığında sayfa numarasının belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Böylesi alıntılar, yorumlama (Soyad, yıl) yahut Soyad (yıl) yorumlama şeklinde gösterilebilir.

Burada örneği bulunmayan gösterimler için bkz.: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition