Cilt 1 Sayı 1 (2022)

Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Başlarken…

Medeniyetlerin ortak kesişim alanları, bilimsel/ilmî bilgi pratiklerinden hareket etmesidir. Görkemli bir tefekkür alanının maziden beslendiği kaynak, âtiye bırakacağı kaynağın bilimsel sorumluluğunu inşa edicilerin üzerine yükler. Hilmi Ziya Ülken’in Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eserinde topyekûn bir bilimsel uyanıştan bahsetmesi, medeniyet kurucu dinamikler için yayın faaliyetinin ne kadar kıymetli olduğuna dair temel fikirleri gözler önüne serer. Bu faaliyet, insana (okuma) yazma ve anlatma yeteneğinin hediye edildiği ilk ontolojik yaratım anlarından beri sözün yükseltilmesi ve evrensel insana katkısı için sanata, retoriğe, dile, matematiğe, kimya ve fiziğe başka türlü söylemek gerekirse evrensel insan gerçeğine hediye edilmiş ilmî sorumluluğun ve problem üretme/çoğaltma/ortaya atma çabasının insani ve medeni vazifesidir. Bu bağlamda Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin fikir dergisi olan CihannümaDergi’ye ek olarak lüzumuna binaen bilim dünyasının faaliyet alanına katkı sağlayabilmesi bakımından Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi ve Cihannüma Teknoloji Fen ve Mühendislik Bilimleri Akademi Dergisi adında bilimsel, hakemli uluslararası iki kardeş dergiyi yayın dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki derginin de uzun soluklu ve tartışmasız bir bilimsel nitelikte olması için çaba harcayan ve ayrıca ilgi ve heyecanla karşılayan akademik dünyaya hasbi minnettarlığımızı sunmak isteriz. Her türlü manifestonun her türlü gayretle yepyeni dünyalar kurması temennisiyle; Merhaba.

Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU

Ankara, 2022

Yayınlanmış: 2022-03-30