Yazıların Değerlendirme Süreci

CİHANSOBAD’a değerlendirilmek üzere makale göndermek için öncelikle web sitesi https://www.cihannumaakademi.org/csbad da yer alan “Makale Gönderme Sistemine” kaydolunmalıdır. Islak imzalı “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ve Etik Beyan Formu”nun taranmış nüshası ile birlikte derginin Yayın İlkelerine uygun şekilde hazırlanmış makale sisteme yüklenmelidir. Etik Kurul Onayı alınmasını gerektiren bilimsel çalışmalara yer veren makalelerde bu belgenin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın Yayın İlkelerine uygunluğu değerlendirme sürecinin ilk basamağı olduğundan, aksi bir durum tespit edildiğinde ilgili çalışma yeniden düzenlemesi amacıyla yazara gönderilmektedir. Yayın İlkelerine uygun bulunan yazılar Yayın Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülen yazıların hakem değerlendirme süreci başlatılır.

CİHANSOBAD makalelerin değerlendirmesinde alanında uzman iki hakeme başvurmaktadır ve bu süreç kör hakemlik şeklinde yürütülmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz sonuçlanması durumunda üçüncü bir hakeme başvurulmaktadır. Yazarlar, hakem raporlarında yer alan düzeltme istekleri ve önerileri göz önünde bulundurarak çalışmalarını yeniden düzenler ve sisteme yüklerler. Şayet hakem raporlarına itirazları bulunuyorsa bunları açık bir şekilde gerekçelendirerek bildirmelidirler.

Bir makalenin yayıma kabulü Yayın Kurulu kararı ile gerçekleşmektedir ve bu yazıların telif hakkı CİHANSOBAD’a devredilmiş sayılır. Nihayetinde yazılardaki tüm görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir