İletişim

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebi̇yat Fakültesi̇, Türk Di̇li̇ Ve Edebi̇yati Bölümü, Ankara

Temel İletişim

Doç. Dr. Adem POLAT

Destek İletişim

Cihannüma Sosyal Bilimler Akademi Dergisi