Yayın İlkeleri

CİHANSOBAD yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Basılı olmasının yanı sıra açık erişimli (https://www.cihannumaakademi.org/csbad) bir dergidir.

CİHANSOBAD’a gönderilen yazıların, yayımlanacağı alana katkı sağlaması, özgün olması ve daha önce başka bir yerde yayımlanmaması yahut yayımlanmak üzere kabul edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmamış sözlü bildirilerin dergide yayımlanabilmesi için bildirinin son 3 yıl içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir.